LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2019 – 2020

LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2019 – 2020

Năm học 2019 – 2020 của trường Tiểu học Huỳnh Thị Chấu đã khép lại. Ngày 14/07/2020 vừa qua, nhà trường  tổ chức ngày Lễ tổng kết năm học để cùng phụ huynh nhìn lại chặng…
BÀI TẬP MÔN ANH VĂN

BÀI TẬP MÔN ANH VĂN

File nghe Unit 8: Dinnertime -Grade 2 File nghe Unit 7-grade 2 dap-an-unit-7-places-to-go-trang-48-49-va-50  
LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN NĂM 2019-2020

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN NĂM 2019-2020

Ngày 30 tháng 12 năm 2019 vào lúc 9 giờ 00 Chi bộ Tiểu học Huỳnh Thị Chấu đã làm lễ kết nạp đảng viên mới năm  2019-2020. Dưới đây là một số hình…
LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN NĂM 2019-2020

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN NĂM 2019-2020

Ngày 5 tháng 11 năm 2019 vào lúc 15 giờ 30 Chi bộ Tiểu học Huỳnh Thị Chấu đã làm lễ kết nạp đảng viên mới năm  2019-2020. Dưới đây là một số hình…
CÁC LOẠI QUY CHẾ NĂM HỌC 2019-2020

CÁC LOẠI QUY CHẾ NĂM HỌC 2019-2020

QUI CHE PHỐI HỢP LIEN TICH BCH CD- BGH-2017-18 QUY CHẾ LÀM VIỆC NHÀ TRƯỜNG 2019 QUY CHE PHOI HOP GIUA NHA TRUOUNG VA HOI PPHS QUY CHE QL TAI SAN QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ QUY CHẾ ỨNG…
CÁC LOẠI KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2019-2020

CÁC LOẠI KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2019-2020

kế hoạch đổi mới CAN BAN- TOAN DIỆN 2018 trên huyện BTU KẾ HOẠCH GIÁO DỤC PT 2019- 2025 KH PHAN CONG NHIEM VỤ GV 2019-2020 QD PHAN CONG NHIEM VỤ 2019 – 2020