THÔNG BÁO KHẨN

THÔNG BÁO KHẨN

Ban Giám Hiệu Trường Tiểu học Huỳnh Thị Chấu xin thông báo đến quý phụ huynh học sinh. Do ảnh hưởng của cơn bão số 9  nên học sinh toàn trường Tiểu học Huỳnh Thị Chấu được nghỉ học…