LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN NĂM 2019-2020

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN NĂM 2019-2020

Ngày 30 tháng 12 năm 2019 vào lúc 9 giờ 00 Chi bộ Tiểu học Huỳnh Thị Chấu đã làm lễ kết nạp đảng viên mới năm  2019-2020. Dưới đây là một số hình…
LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN NĂM 2019-2020

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN NĂM 2019-2020

Ngày 5 tháng 11 năm 2019 vào lúc 15 giờ 30 Chi bộ Tiểu học Huỳnh Thị Chấu đã làm lễ kết nạp đảng viên mới năm  2019-2020. Dưới đây là một số hình…
Kế hoạch tháng của Chi bộ

Kế hoạch tháng của Chi bộ

Ke hoach thang 5 Ke hoach thang 6 Ke hoach thang 7 Ke hoach thang 8 Ke hoach thang 9 Ke hoach thang 10 Ke hoach thang 11 Ke hoach thang 12