Lễ tổng kết năm học 2020-2021

Lễ tổng kết năm học 2020-2021

      Vào ngày 26/05/2021 trường tiểu học Huỳnh Thị Chấu tổ chức Lễ tổng kết năm học 2020-2021. Dưới đây là một số hình ảnh của buổi lễ: