HỌP MẶT KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM(20/11/1930-20/10/2019) VÀ KỶ NIỆM 09 NĂM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM(20/10/2010-20/10/2019)

 

 

Ngày 18/10/2019 lúc 16 giờ 15 Trường TH Huỳnh Thị Chấu có tổ chức Họp mặt ngày 20/10/2019. Dưới đây là một số hình ảnh của buổi họp mặt:

fc5531c650dcb682efcd 8a54d8c9b9d35f8d06c2 8c89ae27cf3d2963702c 4f6ad7ecb6f650a809e7 75880a006b1a8d44d40b ae5f7faf1eb5f8eba1a4 218b3c715d6bbb35e27a