ĐẠI HỘI CHI BỘ TIỂU HỌC LẦN THỨ III NHIỆM KỲ 2020-2022

Ngày 19 tháng 02 năm 2020 Trường TH Huỳnh Thị Chấu có tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2022.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi lễ:

z1778751815972_112ec244583374f13bd4ce1867e1c5b9 z1778751818302_1efa5354d8c5bbe1d68304dfa4faac3c z1778751823286_97648c8c224be9600e5bed33764e4b64 (1) z1778751819939_8b58d2d593410f9d7f45c8ea25ba2246z1778751823285_c5edb1fb0e9606c1cf3746457b72d49dz1778751820913_35dd2aeda7ce8cc48dd0322ccd095d3d z1778751821438_7edd2687aa7a900d8e26619a7e178120 z1778751821439_1f6ba0419472a9af67639a30c5764884 z1778751824220_d28dec796ee80f0244df2c4ab9deb5e3 z1778751824289_0bdcf52c3328a908b392ec81cd963ff1 z1778751821506_218e207c1c3025bc838c8363845ed902 z1778751823450_05cac4a111c3827734432fad1bd1dbdb z1778751820912_ffd6a29a649df8e57fe4f863a4ed661a z1778751826359_fe9a2a5e5af0698fb853a8819413b76f z1778751827166_6c9618fb37975046452fbdfdbe6eb207 z1778751827636_2678078fe6af1d9f83c19717f0a313cb