HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2018-2019

Hôm nay, ngày 05/10/2018 Trường TH Huỳnh Thị Chấu tổ chức Hội nghị Cán bộ viên chức năm học 2018-2019.

Dưới đây là một số hình ảnh của Hội nghị.

z1134665093955_c5c629e3caae3af994a5fe722ebcb3dc

z1134665238989_8a88684bbdcbb7c1d6955a717203d2b7

z1134664507525_e8cc5343ff237d4509cbee8aa38d198d

z1134664611712_686f0c18bab73aa33fce0ba1c2021c7e

z1134664750781_e251874ac3a5876f9b7a344a72541abf

z1134664945405_d466bcc80b12ab1262d27981b8917f91

z1134665377372_9f578105baaf797d9626662d6a9cc230

 

 

 

 

z1134664300548_a78dcda786f6d925296e9ceec4614729

 

 

 

 

z1134664398140_30244d7599522076488bbab4dbe48b40