HỌP MẶT CHIA TAY GIÁO VIÊN

Vào lúc 16h ngày 12/09/2019 Trường TH Huỳnh Thị Chấu tổ chức họp mặt chia tay cô Nguyễn Thị Đào-PHT chuyển công tác về đơn vị mới! 

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi họp mặt:

96e616995777b029e966

65d7232761cf8691dfde

a979ffc2cb212c7f7530

5532ad7e989d7fc3268c

9cd4a49d917e76202f6f

079f5bf46e178949d006

ebdbff7fca9c2dc2748d

9de1aa129ff178af21e0

7a57165f23bcc4e29dad

0ba11edf2b3ccc62952d