Lễ tổng kết năm học 2020-2021

 

 

 

Vào ngày 26/05/2021 trường tiểu học Huỳnh Thị Chấu tổ chức Lễ tổng kết năm học 2020-2021. Dưới đây là một số hình ảnh của buổi lễ:

cờ chào chao co chao co1 doi trong gv chao co hoa hoa hs chao co hs len doc hs lop 5 hs lop 5b hs nhan hoa111 khach moi nhan hoa khach moi mc nhan cap nhan giai nhan thuong 5 nhan thuong 5a nhan thuong 51 nhan thuong lop 1 nhan thuong nhan thuong4 nhan thuong11 nhanthuong123 phan thuong