THÔNG BÁO KHẨN

Ban Giám Hiệu Trường Tiểu học Huỳnh Thị Chấu xin thông báo đến quý phụ huynh học sinh. Do ảnh hưởng của cơn bão số 9  nên học sinh toàn trường Tiểu học Huỳnh Thị Chấu được nghỉ học ngày thứ hai ngày 26/11/2018. Học sinh toàn trường sẽ đi học lại bình thường vào ngày thứ ba ngày 27/11/2018.

Xin trân trọng thông báo