LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN NĂM 2019-2020

Ngày 30 tháng 12 năm 2019 vào lúc 9 giờ 00 Chi bộ Tiểu học Huỳnh Thị Chấu đã làm lễ kết nạp đảng viên mới năm  2019-2020. Dưới đây là một số hình ảnh của buổi lễ:z1679505114942_f7511b6fc367ab3ca2696e3c830eaff5

z1679504142227_f33bdecccd810b718593042f3c80ea8a

z1679504107949_208b6b6d7dbc640ec8ca8df7a401a40a

z1679504107950_04451472802b6e3e71cf6d8e85194fc6

 

z1679503976763_1c8f37544eccb8b3b3e3b51a25de0215

z1679503976762_60cfe68b495e13fe6f784785759dc06c

z1679505114949_e50e828d3e8cf4b8c75655c1bb3e232fbuổi lễ: